Seks edukacja - różne
 
 
 
„Jak ideologia gender niszczy niewinność dzieci? Argumenty przeciwko edukacji seksualnej forsowanej przez genderystów. SZOKUJĄCE MATERIAŁY edukacyjne” -
 

 
 „Jak opracowano standardy WHO? Jak Działa Planned Parenthood.” -
http://fronda.gliwice.pl/news.php5?id=966
 

 
„Za co lubię edukację seksualną?” -
http://gosc.pl/doc/759557.Za-co-lubie-edukacje-seksualna


 

 
„Cała prawda o seks edukacji i Standardach WHO”
Opis: „Planned Parenthood jest członkiem założycielskim International Planned Parenthood Federation. STANDARDY WHO oparte są na podręczniku UNICEF z 2009 roku, a ten na materiałach, opracowaniach i podręcznikach do edukacji seksualnej IPPF (International Planned Parenthood Federation). IPPF posiada głos państwa na forum ONZ, współpracuje przy opracowywaniu wytycznych, rekomendacji, programów rozwoju dla agend ONZ. Dowiedz się więcej na stronie stop-seksualizacji.pl”
 


 
„Edukacja seksualna od urodzenia - prof. dr hab. Krystyna Pawłowicz”
 
 
 

 
„Po co powstała, jak wygląda i do czego prowadzi seks edukacja? Ks. D. Oko"
 


 
„Seks edukacja - jaki jest jej cel? Protest "Ręce precz od naszych dzieci""

 
 
 

Koniecznie posłuchaj
 
 

 
 Twoje dziecko chodzi do szkoły?
Czy chcesz mieć pewność,
że bez Twojej wiedzy nie będzie uczestniczyć w zajęciach dotyczących m.in. edukacji seksualnej, równości, tolerancji, różnorodności?
Pobierz, wypełnij i złóż wniosek w szkole/przedszkolu - link

 
Dobrzy ludzie nie powinni
dopuścić swą bezczynnością,
aby triumfowało zło.
Benedykt XVI, Liban 2012
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pobierz, wydrukuj i rozdawaj:
 
# ulotkę ''In Vitro, pytania i odpowiedz''

# broszurę dotyczącą edukacji seksualnej typu B
(tzw. seks edukacji)
 
# broszurę zawierającą mocne argumenty przeciwko
szerzeniu homoideologii
 

 
„Przyszłość ludzkości idzie poprzez
rodzinę! Jest zatem rzeczą
nieodzowną i naglącą, aby każdy
człowiek dobrej woli zaangażował się
w sprawę ratowania i popierania
wartości i potrzeb rodziny.”
Jan Paweł II, Familiaris consortio, 86
 
„Pragnę wyrazić moje uznanie tym
wszystkim, którzy włączają się w dzieło
budowania «kultury życia» i w
poczuciu wielkiej odpowiedzialności
przed Bogiem, własnym sumieniem
i narodem bronią ludzkiego życia,
bronią godności małżeństwa i rodziny.”
Jan Paweł II, 16 X 2002
 

 
„Kościół powtarza swoje wielkie "tak"
dla godności i piękna małżeństwa jako
wiernego i płodnego wyrazu sojuszu
między mężczyzną a kobietą,
zaś "nie" dla takich filozofii, jak gender,
wynika z faktu, że wzajemność między
kobiecością a męskością jest wyrazem
piękna natury, jakiej pragnął Stwórca.”
Benedykt XVI, Watykan 19 I 2013
 

Kontakt:
kontakt.stopgender.pl@gmail.com
 

 
Hostowane na o12.pl