Polecane strony
 
 
 
Stop seksualizacji naszych dzieci - http://www.stop-seksualizacji.pl

Forum Rodziców i Wychowawców „Nie Szkodzić!” - http://www.nieszkodzic.pl

Portal dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie oraz rodziców - http://www.wdz.edu.pl
 
Nie dla gender - http://www.niedlagender.pl

Fundacja Mamy i Taty - http://www.mamaitata.org.pl

Stowarzyszenie „Twoja Sprawa” - http://www.twojasprawa.org.pl

 
Fundacja PRO - Prawo do życia - http://stopaborcji.pl
 
PCh24.pl - prawa strona internetu. Portal informacyjny. - http://www.pch24.pl

Razem.tv - pozwalamy mówić rzeczywistości - http://razem.tv

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny - http://www.centrumzyciairodziny.org
 
homoseksualizm.edu.pl - http://www.homoseksualizm.edu.pl

stoppornografii.com.pl - http://www.stoppornografii.com.pl

Miłość. Lepiej na całe życie - http://www.milosc.info.pl

 
 
 

 
Koniecznie posłuchaj
 
 

 
 Twoje dziecko chodzi do szkoły?
Czy chcesz mieć pewność,
że bez Twojej wiedzy nie będzie uczestniczyć w zajęciach dotyczących m.in. edukacji seksualnej, równości, tolerancji, różnorodności?
Pobierz, wypełnij i złóż wniosek w szkole/przedszkolu - link

 
Dobrzy ludzie nie powinni
dopuścić swą bezczynnością,
aby triumfowało zło.
Benedykt XVI, Liban 2012
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pobierz, wydrukuj i rozdawaj:
 
# ulotkę ''In Vitro, pytania i odpowiedz''

# broszurę dotyczącą edukacji seksualnej typu B
(tzw. seks edukacji)
 
# broszurę zawierającą mocne argumenty przeciwko
szerzeniu homoideologii
 

 
„Przyszłość ludzkości idzie poprzez
rodzinę! Jest zatem rzeczą
nieodzowną i naglącą, aby każdy
człowiek dobrej woli zaangażował się
w sprawę ratowania i popierania
wartości i potrzeb rodziny.”
Jan Paweł II, Familiaris consortio, 86
 
„Pragnę wyrazić moje uznanie tym
wszystkim, którzy włączają się w dzieło
budowania «kultury życia» i w
poczuciu wielkiej odpowiedzialności
przed Bogiem, własnym sumieniem
i narodem bronią ludzkiego życia,
bronią godności małżeństwa i rodziny.”
Jan Paweł II, 16 X 2002
 

 
„Kościół powtarza swoje wielkie "tak"
dla godności i piękna małżeństwa jako
wiernego i płodnego wyrazu sojuszu
między mężczyzną a kobietą,
zaś "nie" dla takich filozofii, jak gender,
wynika z faktu, że wzajemność między
kobiecością a męskością jest wyrazem
piękna natury, jakiej pragnął Stwórca.”
Benedykt XVI, Watykan 19 I 2013
 

Kontakt:
kontakt.stopgender.pl@gmail.com
 

 
Hostowane na o12.pl