Polecane książki
 
 
 
Co ogłupia nasze dzieci?
Jurgen Holtkamp
 
Szczegóły:
Format: 140x205 mm
Stron: 216
ISBN: 978-83-7580-212-2
 
Opis:
Najtroskliwsi rodzice i wychowawcy nie zdołają powstrzymać dzieci przed kontaktem z mediami. Telewizor, komputer, internet czy telefon komórkowy towarzyszą młodym na co dzień. Podstawowym problemem jest dzisiaj nauczenie dzieci właściwego używania nowoczesnych mediów.
W książce poruszane są m.in problemy:
- Internet placem zabaw
- Second Life - drugie życie mojego dziecka
- cybermobbing
- pornografia w internecie
- moje dziecko pisze blog
- wirtualni przyjaciele
- telefon komórkowy - towar pierwszej potrzeby
- portale społecznościowe - współczesne targowisko próżności?
- uzależnienie od gier komputerowych
- na zakupy do "WWW".
 
Źródło zdjęcia i opisu: salwator.com - http://www.salwator.com/517,co-oglupia-nasze-dzieci-.html

 Rewolucja seksualna zagraża dzieciom
Mathias von Gersdorff
 
Szczegóły:
Wydawnictwo: SKCh im. Ks. Piotra Skargi
Rok wydania: 2008
Ilość stron: 110
Oprawa: Miękka
Wymiary i waga: (SxW) 143x202; 142 gramów
ISBN: 978-83-88739-26-2
 
Opis:
Książka „Rewolucja seksualna zagraża dzieciom” autorstwa Mathiasa von Gersdorffa stanowi przestrogę dla rodziców i nauczycieli. Rewolucja obyczajowa, która od czterdziestu już lat niszczy rodziny w Europie Zachodniej, dotarła również do Polski. Uderza ona nie tylko w dorosłych, ale przede wszystkim w dzieci i młodzież.
Nowa lewica nie zamierza już budować utopijnego raju na ziemi w oparciu o dyktaturę proletariatu, lecz planuje osiągnięcie tego celu przez obalenie instytucji małżeństwa i rodziny.
Mathias von Gersdorff jest od 1993 roku szefem akcji „Dzieci w niebezpieczeństwie” („Kinder in Gefahr”) skierowanej przeciwko pornografii i przemocy w środkach masowego przekazu. Autor książki analizuje proces deprawacji i demoralizacji dzieci i młodzieży w Niemczech – zapoczątkowany przez rewolucję seksualną w 1968 r. – oraz jego opłakane skutki.
 

 Dyktatura Gender
Benedykt XVI, Adam Bujak, ks. prof. Waldemar Chrostowski, Krzysztof Feusette, abp Henryk Hoser, Gabriele Kuby, List pasterski KEP, ks. prof. Dariusz Oko, Leszek Sosnowski, dr hab. Aleksander Stępkowski.
 
Szczegóły:
168 stron
20,5 x 25 cm
Papier 140 g
Twarda oprawa, laminowana obwoluta
 
Opis:
Z obrony skrajnej mniejszości zrodził się atak na olbrzymią większość. Z tolerancji dla odmienności – gloryfikacja dewiacji i wszelkich zaburzeń. Z badań nad wpływem kultury na zachowania człowieka – koncepcja inżynierii biologicznej. Z nowoczesnego wychowania – seksualizacja dzieci i to już od przedszkola. Ze swobody światopoglądowej – obowiązkowa ateizacja. Kompletna swawola przedstawiana jest jako prawdziwa wolność. Tak oto na naszych oczach rodzi się dyktatura ideologii gender. Nowi ideolodzy pragną zawładnąć już nie tylko umysłami, ale i ciałami młodych. Nie uznają żadnych hamulców moralnych, bo sami ich nie mają. Panoszą się w mediach i w parlamencie.

Domagają się przyzwolenia oraz wsparcia finansowego dla eksperymentów biologicznych na człowieku i manipulacji płcią. Zarówno zabijanie nienarodzonych dzieci, jak i eutanazja znajdują wśród genderystów zagorzałych obrońców. Atakują każdego, kto ośmieli się im sprzeciwić; wiedzą o tym dobrze również autorzy tej książki, która przedstawia rodowód, idee, zasady funkcjonowania i cele gender. Ktokolwiek chce powiedzieć „tak” lub „nie” temu zjawisku lub wdać się w dyskusję na jego temat, powinien wcześniej zapoznać się z „Dyktaturą gender”. Nie jest to niestety miła opowiastka – nie może być taka, jeśli o nowej ideologii ma mówić prawdę. Najgorsze jest to, że przeróżni politycy znaleźli w gender usprawiedliwienie dla własnego niemoralnego życia i dlatego tak chętnie forsują tę ideologię. Wykorzystują do tego daną im władzę, przez co zasady genderyzmu znajdują krok po kroku umocowania w prawie europejskim i krajowym. Przeciętny człowiek nie wie, o co w gender naprawdę chodzi i lekceważy zjawisko. List pasterski biskupów polskich z 29 grudnia 2013 r. bardzo przyspieszył proces rozpoznawania zagrożenia – przesłanie hierarchów przedstawiamy w tej książce w pełnej wersji. Autorzy „Dyktatury gender” wykazują, że to nie pierwsza w historii ideologia, która prowadzi do zniszczenia człowieka – im wcześniej jej się przeciwstawimy, tym mniej ofiar za sobą pociągnie.
 
Źródło okładki i opisu: bialykruk.pl - http://www.bialykruk.pl/product.php?cid=4&pid=442

Gender - światowa norma polityczna i kulturowa
Narzędzie rozeznania
Marguerite A. Peeters
 
Szczegóły:
Tłumaczenie ks. Leszek Woroniecki SAC
Stron 200
Format: 13,5 x 20 cm
ISBN: 978-83-7257-628-6
 
Opis:
Ta niezwykłe cenna i ciekawa publikacja przybliża, czy jest i jakie zagrożenia niesie ze sobą gender − ideologia o obco brzmiącej nazwie. „Jaka jest korzyść płynąca z jej przeczytania? – pyta autor polskiej przedmowy, ks. abp Henryk Hoser SAC, by za chwilę udzielić samemu odpowiedzi: – Daje ona opis zjawiska w klasycznym tryptyku: początki, rozwój i schyłek. Początkowo istniejąc jako teoria czy hipoteza, gender stał się wiodącą ideologią politycznego i zglobalizowanego działania, czyli przełożenia na praktykę życiową. Oparta na fałszywych założeniach absolutnej kultury i negacji natury ludzkiej, absurdalna w zastosowaniach, już wykazuje objawy przedwczesnego starzenia; jest «kolosem na glinianych nogach» i «domem zbudowanym na piasku». Prezentowana książka jest także doskonałym, systematycznym i jednocześnie zwięzłym podręcznikiem. Podaje on właściwe definicje, ma silne podstawy analityczne i formułuje syntetyczne wnioski. Ukazuje metody i sposoby upowszechniania w świecie nowego «paradygmatu», któremu brak dwóch właściwości: sensu i zdrowego rozsądku. Wskazuje też autorów, jak i wykonawców światowego programu. Jest książką dla ludzi myślących, doceniających rozum i logikę inteligentnego myślenia”.
 
Źródło okładki i opisu: sklep.loretanki.pl - http://sklep.loretanki.pl/product_info.php?products_id=1396

Libido dominandi
Seks jako narzędzie kontroli społecznej
E. Michael Jones
 
Szczegóły:
Format: B5
Bibliografia: tak
Okładka: twarda
Ilość stron: 736
ISBN: 978-83-60562-61-1
Przekład: Jerzy Morka
Rok wydania: 2013
Tytuł oryginału: Libido Dominandi: Sexual Liberation and Political Control
 
Opis:
Fascynująca i bogata faktograficznie lektura, ujawniająca zatajane fakty.
Z wielką przenikliwością opisane tu zostały mechanizmy, z których  mieliśmy nie zdawać sobie sprawy. Historia przeprowadzonego na ogromną skalę, udanego przeprogramowania zachodniej kultury.
Co łączy Adama Weishaupta - twórcę Iluminatów, Markiza de Sade, Zygmunta Freuda, bolszewików, berlińską bohemę lat trzydziestych, speców od wojennej propagandy, animatorów rewolucji seksualnej lat 60., współczesnych inżynierów opinii publicznej?
 
Oświecenie miało swój początek jako ruch zmierzający do wyzwolenia człowieka, a niemal z dnia na dzień przekształciło się w przedsięwzięcie zmierzające do uzyskania nad nim kontroli. Niniejsza książka to opowieść o tej transformacji. Można w niej widzieć historię rewolucji seksualnej, nowoczesnej psychologii lub wojny psychologicznej. Tym, co je wszystkie łączy, jest wielopokoleniowe przedsięwzięcie realizowane metodą prób i błędów z umysłem wypaczonym przez namiętności, a sprowadzające się do tych samych konkluzji, do jakich doszedł św. Augustyn pod koniec istnienia Rzymskiego Imperium.
Człowiek ma tylu panów, ile przywar, wad i słabości. Sprzyjając im, władza działa na rzecz zniewolenia, które może przyjąć postać kontroli politycznej. Pozostaje jedynie pytanie, czy owo zniewolenie daje się wykorzystywać dla czerpania z niego korzyści finansowych i politycznych, a jeśli tak, w jaki sposób można to osiągnąć. Najlepsza metoda kontrolowania ludzi jest ta, która osiąga swe cele, pozostawiając ich całkowicie nieświadomymi faktu, że podlegają kontroli, a najlepszą drogą do tego jest systematyczna manipulacja ich pożądaniami, albowiem człowiek się z nimi utożsamia. Broniąc ich, broni swojej „wolności”, którą zazwyczaj pojmuje jako nieograniczoną możność zaspokajania własnych pragnień, nie rozumiejąc najczęściej, że niezwykle łatwo jest manipulować nimi z zewnątrz. Manipulacja ta służy dziś mrocznym siłom do udoskonalania systemu finansowego i politycznego nadzoru oraz eksploatacji. Dogłębnie rozumieli to św. Paweł i św. Augustyn, nazywając zjawisko owo „zniewoleniem przez grzech”. Książka ta, opisując spójną konstrukcję światopoglądu opartego na tym zjawisku, wyjaśnia, w jaki sposób wyzwolenie seksualne stało się formą politycznej kontroli. E. Michael Jones
 
Źródło okładki i opisu: wydawnictwowektory.pl - http://www.wydawnictwowektory.pl/product.php?id_product=59

Rewolucja genderowa
Nowa ideologia seksualności
Gabriele Kuby
 
Szczegóły:
Format: 120x195
Stron: 168
ISBN: 978-83-60998-05-2
Oprawa: miękka
 
Opis:
Znana polskim czytelnikom niemiecka autorka Gabriele Kuby*, omawia zjawisko tzw. „gender mainstreaming” dotyczące sfery zachowań seksualnych. W swojej najnowszej publikacji pragnie odpowiedzieć na trzy fundamentalne pytania:
- Czy dyktatura ideologii relatywizmu etycznego przerodzi się w dyktaturę realnej polityki społeczno-kulturowej?
- Czy kultura ludzka może istnieć bez obiektywnych i obowiązujących wartości i norm moralnych?
- Co my, uczniowie Jezusa Chrystusa z XXI wieku, możemy i powinniśmy czynić wobec „dyktatury ideologii relatywizmu” i „tyranii seksualizacji”?
Analizy powstania, rozwoju i konsekwencji tych zjawisk oraz obecnej sytuacji, poparte obszerną i aktualną dokumentacją naukową, wyrażają nie tylko głębokie i uzasadnione obawy naukowca o przyszłość chrześcijańskiej Europy i świata ludzkiej kultury, ale również – jeśli nie przede wszystkim – katolickiej małżonki i matki trojga dzieci, która troszczy się o przyszłość „wszystkich naszych dzieci”.
 
Źródło okładki i opisu: homodei.com.pl - http://homodei.com.pl/product_info.php?products_id=37

Globalna rewolucja seksualna
Likwidacja wolności w imię wolności
Gabriele Kuby
 
Szczegóły:
Format: A5
Stron: 440
ISBN: 978-83-62579-87-7
Rok wydania: 2013 (wyd. II)
Oprawa: twarda
 
Opis:
Globalna rewolucja seksualna, propagowana przez ONZ i Unię Europejską, wkradła się do polityki, instytucji władzy i placówek oświatowych. Tam stopniowo, za plecami opinii publicznej, zrodził się z niej ogromny program przekształcenia społeczeństwa, który burzy podstawy demokracji i przybiera coraz bardziej totalitarny kształt.
Gabriele Kuby, socjolog z wykształcenia i matka trojga dzieci, od czasu przejścia na katolicyzm w 1997 roku zajmuje się w licznych publikacjach i wykładach krytyczną analizą ideologii genderowej oraz jej destrukcyjnym wpływem na współczesne społeczeństwa, jak i przyszłe pokolenia. 
Miejmy nadzieję, że ta książka – rzetelna, bezkompromisowa i daleka od „poprawności politycznej” analiza wdrażanej na naszych oczach globalnej rewolucji kulturowej – otworzy oczy i sumienia także odpowiedzialnym za politykę, Kościoły, kulturę i społeczeństwo, aby z przekonaniem stawali w obronie godności człowieka i opartego na niej systemu wartości. 

Gabriele Kuby ma odwagę nazwać po imieniu zagrożenie naszej wolności przez antyludzkie ideologie (…). Tę książkę powinno przeczytać jak najwięcej ludzi, aby sobie uświadomili, co ich spotka, jeśli nie będą się bronili. Prof. dr Robert Spaemann
 
Źródło okładki i opisu: homodei.com.pl - http://homodei.com.pl/product_info.php?products_id=310

Pornoland
Jak skradziono naszą seksualność
Gail Dines
 
Szczegóły:
Tłumacz: Katarzyna Dajksler
Tytuł oryginalny: Pornland. How Porn Has Hijacked our Sexuality
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 296
ISBN: 978-83-7033-806-0
Format: 123x195
 
Opis:
Choć obrazy pornograficzne otaczają nas na co dzień, to niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak okrutna i brutalna jest to branża. Współczesna pornografia nie przypomina już tej z „Playboya” czy „Penthause`a”. Ogromna konkurencja w biznesie i stopniowe przekraczanie kolejnych granic spowodowały, że obrazy z czasem stawały się coraz bardziej ekstremalne.
W Pornolandzie Gail Dines dokonuje wiwisekcji współczesnej branży pornograficznej.Analizuje przekaz, jaki niosą prezentowane obrazy, wpływ, jaki wywierają one na naszą kulturę, na nas – mężczyzn i kobiety. Opisuje, w jaki sposób pornografia kształtuje, ale przede wszystkim ogranicza naszą wyobraźnię i zachowania seksualne.
Gail Dines (ur. w Wielkiej Brytanii), doktoryzowała się na University of Salford. Pracowała jako wolontariuszka w organizacji Rape Crisis (Tel Awiw), zajmującej się ofiarami przestępstw seksualnych. W wieku 22 lat założyła ruch feministyczny Woman to Woman. Od 1986 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest profesorem socjologii i gender studies w Wheelock College. Kieruje także katedrą Studiów Amerykańskich. Jest założycielką Stop Porn Culture – organizacji skupiającej ekspertów w dziedzinie walki z przemocą na tle seksualnym, społeczników i wszystkie osoby zaniepokojone hiperseksualizacją kultury. Wiele na ten temat publikuje („Time”, „Newsweek”), prowadzi też wykłady i spotkania, głównie z amerykańskimi studentami. Dzięki wielokierunkowej działalności Dines znacząco wpłynęła na zmianę sposobu myślenia społeczeństwa o pornografii i kulturze masowej.Mieszka w Brookline w Massachusetts.
„Branżą pornograficzną rządzą, od początku do końca, ludzie biznesu, a nie innowatorzy oddani sprawie wolności seksualnej”.
„Pornografia jest tak głęboko zakorzeniona w naszej kulturze, iż stała się synonimem seksu. Prowadzi to do tego, że każdy, kto ją krytykuje, natychmiast zostaje obwołany »wrogiem seksu«”.
Książka zawiera treści drastyczne.
 

porNO.
Równia pochyła czyli zagrożenia płynące z pornografii.
dr Stanisław Sławiński
 
Szczegóły:
Format: 20 x 14 cm
Ilość stron: 32
Miasto i rok: Poznań 2010
Oprawa książki: miękka
 
Opis:
Szkodliwość, niszczące działanie pornografii jest oczywiste. Jednak część ludzi twierdzi, e jest inaczej. Ci ludzie mają siłę i pieniądze, znaleźli też sposób, żeby innych nakłonić do mówienia tego, co dla nich jest wygodne, dlatego ciągle nie można doprowadzić do zakazu produkowania i sprzedaży pornografii, dlatego coraz większa liczba osób - zwłaszcza mężczyzn - uzależnia się od niej. Nie daj się zwieść, oszukać, okłamać! Jeżeli zaczniesz korzystać z pornografii, to może ona zniszczyć twoją radość, twoje pasje, twoje życie. Przeczytaj, pomyśl - i wybierz!.
 

Pornografia - o co tu chodzi?
ks. Winfried Wermter
 
Szczegóły:
Wydawnictwo: POMOC
Oprawa: miękka
Format: 7,5 x 10,5 cm
Ilość stron: 32
ISBN: 83-86843-38-1
 
Opis:
Cały świat jest pod wpływem pornograficznych obrazów. Dlaczego pornografia ma być tak szkodliwa? Jak bronić siebie i swoich bliskich przed tym zagrożeniem? Świadectwo osoby, która miała odwagę pójść pod prąd.
Książeczka niesie pomoc tym, którzy cierpią, walcząc o oczyszczenie swojej splamionej osobowości. Dzwonek na tych, dla których pornografia stała czymś “normalnym”.
 

Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia.
Pod redakcją naukową Bogdana Chazana i Witolda Simona
 
Szczegóły:
Format: B5
Indeks osób: tak
Okładka: miękka
Ilość stron: 340
ISBN: 978-83-60562-29-1
Przekład: Agata Jankowiak, Zbigniew Karpiński
Rok wydania: 2009
 
Opis:
Ta niezwykła, bogato udokumentowana książka jest efektem współpracy badaczy europejskich (z przewagą polskich) i amerykańskich - lekarzy różnych specjalności, a także psychologów, psychiatrów, socjologów, prawników... O jej wartoś­ci przesądza zarówno wnikliwość autorów, szeroka panorama poruszanych zagadnień, jak i wytyczenie zakresu koniecznych dalszych badań. Książka jest źródłem cennych informacji dla lekarzy, demografów, psychoterapeutów, prawodawców, a także duchownych.
Walory treściowe książki uwypuklają artystyczne grafiki autorstwa Mariusza Mikołajka.
 
Źródło okładki i opisu: wydawnictwowektory.pl - http://www.wydawnictwowektory.pl/product.php?id_product=52

Aborcja
Filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne spojrzenie
ks. Andrzej Muszala, ks. Marek Starowieyski, ks. Tadeusz Ślipko
 
Szczegóły:
Liczba stron: 224
Oprawa: miękka
Wymiary: 145x200
ISBN: 978-83-61533-36-8
 
Opis:
Aborcja to problem tysięcy istnień ludzkich. Każdego dnia. Wykonywana w czasach Homera, Platona, Dantego i dziś. Ulepszająca tylko swoje środki. I wzbudzająca ciągłe kontrowersje. Tak u Żydów, jak i u pierwszych chrześcijan; u wierzących i niewierzących; u starożytnych Rzymian jak i u współczesnego człowieka. Problem odwieczny i nadal nierozwiązany. Wymagający nieustannie nowego i całościowego spojrzenia.
Niniejsza książka, napisana przez trzech autorów – historyka, filozofa i bioetyka – wychodzi naprzeciw temu oczekiwaniu, ukazując problem przerywania ciąży z trzech różnych punktów widzenia. Być może kiedyś aborcja przeszła też koło twojego życia, Drogi Czytelniku. Na szczęście odeszła w dal. Dlatego dziś możesz otworzyć te strony i zagłębić się w ich treść. Zapraszam do lektury!
 
Źródło okładki i opisu: wydawnictwopetrus.pl - http://www.wydawnictwopetrus.pl/aborcja,79,767,produkt.html

Contra in vitro
ks. prof. dr hab. Jerzy Katolo
 
Opis:
Książka ks. prof. Katolo jest głosem badającym problematykę sztucznego zapłodnienia z punktu widzenia nauki Kościoła Katolickiego. Autor opisuje historię i metody sztucznego kreowania życia, skupiając się następnie na następstwach medycznych, psychologicznych i społecznych in vitro. Następnie odnosi się do fundamentu antropologicznego godności osoby ludzkiej oraz do oceny metod sztucznego zapłodnienia w świetle zasad bioetyki personalistycznej. Na zakończenie poddaje metody sztucznego zapłodnienia ocenie moralnej.  
Jest to jedna z najpełniejszych i najbardziej aktualnych pozycji dotyczącej problematyki in vitro.
„Problematyka związana ze sztucznymi zapłodnieniami człowieka zajmuje jedno z kluczowych miejsc w bioetyce. Chęć zaradzenia dramatowi małżeństw cierpiących na niepłodność nie może dokonywać się w oderwaniu od podstawowych zasad moralnych; od prawdy kim jest człowiek; od prawdy co do istoty i godności małżeństwa oraz sensu zjednoczenia cielesnego” – pisze autor.
 
Źródło okładki i opisu: globalizacja.org - http://globalizacja.org/node/337

Robienie dzieci
Terlikowski śmiało o in vitro
Tomasz P. Terlikowski
 
Szczegóły:
Oprawa: miękka
Liczba stron: 216
Wydawnictwo: Polwen
Wydanie: Radom 2011
ISBN: 978-83-7557-109-7
 
Opis:
Skąd ma czerpać wiedzę o in vitro katolik, który chciałby zrozumieć i bronić nauki Kościoła na ten temat? Na bezstronność mediów liczyć w tej kwestii nie możemy, bo najczęściej pokazują jedynie głosy zwolenników tej metody, a każdego, kto ma wątpliwości, przedstawiają jako oszołoma stojącego przeciw nauce i przeciw małżeństwom pragnącym dziecka.
W publicznej debacie na temat in vitro praktycznie w ogóle nie mówi się o bardzo istotnych kwestiach, np.:
# Czy in vitro leczy bezpłodność?
# Jak wygląda procedura in vitro i jaka jest jej skuteczność?
# Ile dzieci umiera w trakcie procedury in vitro?
# Jakie są skutki fizyczne i psychiczne procedury in vitro dla poczętych nią dzieci?
Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, przeczytaj tę książkę! Zobaczysz wtedy, dlaczego nauka Kościoła na temat in vitro jest spójna wewnętrznie i najlepsza z punktu widzenia interesów człowieka, społeczeństwa, jak też bezpłodnych małżeństw. Czytając ją dowiesz się również:
# Czy istnieje alternatywa dla in vitro?
# Czy Kościół jest przeciw nauce w kwestii in vitro?
# Czy Kościół jest przeciw rodzicom?
# Czy Kościół jest przeciwko dzieciom poczętym metodą in vitro?
Prosty jezyk, ale też konkretne twarde dowody zawarte w tej książce sprawiają, że dzięki jej lekturze zrozumiesz zdanie Kościoła na temat in vitro i zdobędziesz solidne argumenty do obrony tego zdania przez ludźmi, którzy w niewielkim stopniu zdają sobie sprawę z prawdziwego oblicza tej procedury.
 
Źródło okładki i opisu: ksiegarnia.przeznaczeni.pl - http://www.ksiegarnia.przeznaczeni.pl/pozycja/robienie-dzieci

Lekceważone zagrożenie czyli dlaczego antykoncepcja niszczy małżeństwo.
Paweł Wosicki
 
Szczegóły:
Wydawca: Fundacja "Głos dla życia"
Stron: 31
Format: 20,0x14,0cm
Oprawa: Miękka
 
Opis:
Dlaczego antykoncepcja jest złem? Dlaczego Kościół naucza, że jest grzechem? Może Kościół zmieni nauczanie na ten temat? Antykoncepcja uznawana jest powszechnie za jedno z największych osiągnięć XX wieku, za symbol ostatecznego wyzwolenia człowieka. Kościół natomiast naucza, że antykoncepcja to wielka porażka człowieka, poważna przeszkoda na drodze do Boga, jedno z największych zagrożeń dla miłości, małżeństwa, rodziny. Kto ma rację – świat czy Kościół?
Na te i inne pytania daje właśnie odpowiedź niniejsza 32 – stronicowa broszurka.
 

Wszystko, co chcecie wiedzieć o seksie bez antykoncepcji, ale boicie się zapytać
Marta Brzezińska-Waleszczyk
 
Szczegóły:
Wydawca: Fronda
Rodzaj okładki: Miękka
ISBN: 978-83-64095-05-4
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: Polwen
Wydanie: Radom 2011

Opis:
Zapytaliśmy ekspertów. Mówią, jak jest.
16 wywiadów z małżeństwami, które nigdy nie stosowały antykoncepcji.
"Uwielbiam się wieczorami przytulać do Maćka i czuć jego skórę bezpośrednio przez moją skórę. Czuję zapach, ciepło... zdecydowanie bardziej wolę takie przytulanie niż przez koszulkę. Z prezerwatywą byłoby podobnie".
- Natalia, żona Macieja, redaktor
"Jeżeli Natalii zdarzy się zapomnieć o zmierzeniu temperatury, to nie ma takiej wtopy, jaka byłaby, gdyby zapomniała wziąć tabletki".
- Maciej, mąż Natalii, grafik
"Dorota zauważa, że w okresach wstrzemięźliwości bardziej o nią dbam. Zwracam na nią większą uwagę".
- Tomasz, mąż Doroty, ekonomista
"Zachowujemy się wtedy jak w okresie narzeczeństwa. ja mam znowu motylki w brzuchu, Tomek błysk w oku. (...) To jest bardzo budujący czas".
- Dorota, żona Tomasza, stomatolog.
Co czujesz na myśl o seksie bez antykoncepcji? Większość z nas czuje strach. Niekiedy irytację. Czasem politowanie. Nieliczni z nas czują jednak całkiem inne rzeczy – czują szczęście i wolność. O nich jest ta książka.

Prawnicy, ekonomiści, lekarze, tłumacze, analitycy finansowi, artyści, programiści i inni, niemal zawsze przedstawieni z imienia i nazwiska, ze stażem małżeńskim od 2 do 25 lat, bez dzieci lub z małą gromadką, przyznają wprost: nigdy nie stosowaliśmy antykoncepcji.

Szaleńcy? Jak to możliwe? Dlaczego wybrali taki styl życia? Poznaj ich motywacje, oceń metody, przekonaj się sam(a). Być może tego właśnie szukasz?
 

Walka o normalność
Przewodnik do (auto)terapii homoseksualizmu
Aadweg Gerard J.M.
 
Szczegóły:
Wydawnictwo: FRONDA
ISBN: 9788362268450
Format: 14,0 x 20,0 cm
Stron: 196
Oprawa: miękka
 
Opis:
Holenderski psycholog, profesor Gerard van den Aardweg, od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku prowadzi praktykę terapii osób o skłonnościach homoseksualnych. Przez ten czas zdołał pomóc setkom homoseksualistów, którzy dzięki niemu osiągnęli stałą dyspozycję do zawarcia trwałego związku heteroseksualnego. Jego terapeutyczne metody cieszą się dużym zainteresowaniem na całym świecie, o czym świadczą liczne książki van den Aardwega, tłumaczone na języki obce (po polsku ukazała się w 1999 roku praca pt. Homoseksualizm i nadzieja) oraz jego wykłady na uniwersytetach w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej.

Van den Aardweg dostrzega problem wielu kobiet i mężczyzn dręczonych przez homoerotyczne emocje, którzy nie chcą jednak żyć jako homoseksualiści. Oczekują oni konstruktywnej pomocy, ale nie otrzymują znikąd wsparcia. Po pierwsze dlatego, że środowiska gejowskie narzuciły opinii publicznej obraz orientacji homoseksualnej jako zjawiska nie tylko normalnego, ale również nieodwracalnego. Po drugie zaś dlatego, że brakuje wykwalifikowanych psychologów i terapeutów, którzy byliby w stanie pomóc tym osobom. Stąd właśnie narodził się pomysł napisania niniejszej książki.

Walka o normalność to swoisty przewodnik pomocny w terapii lub (auto)terapii osób o skłonnościach homoseksualnych. Został już wydany w języku angielskim i niemieckim i - jak dowodzą liczne świadectwa i relacje - dla wielu ludzi okazał się niezwykle pomocny w zmianie ich sposobu życia.
 
Źródło okładki i opisu: kmt.pl - http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=19415

Nie musisz być homoseksualistą
Mieczysław Kożuch SJ
 
Szczegóły:
Wydawnictwo: POMOC
Oprawa: miękka
Format: 7,5 x 10,5 cm
Ilość stron: 32
ISBN: 83-7256-855-3
 
Opis:
Najnowsza książeczka Mini-serii porusza temat bardzo wstydliwy, ale niestety aktualny w dzisiejszych czasach.
Książka ta nie wyjaśnia wyczerpująco wszystkich zagadnień dotyczących tego tematu, ale przybliża istotę tego problemu i przede wszystkim zadaje kłam dotychczasowym teoriom rzekomego homoseksualizmu genetycznego i niemożności jego leczenia.

Niektóre pytania zawarte w książeczce:
1.Skąd biorą się skłonności homoseksualne?
2. O co chodzi w homoseksualizmie?
3. Jak przezwyciężać skłonności homoseksualne?
4.Czy osoby homoseksualne mogą być zbawione?
 

Dziecko a skłonności homoseksualne
Joseph i Linda Ames Nicolosi
 
Szczegóły:
Rok wydania: 2013
Numer katalogowy: 847
Liczba stron: 368
ISBN: 978-83-7033-884-8
Format: 145x205
 
Opis:
Profesjonalna i przystępna pomoc dla rodziców zatroskanych o pełną tożsamość płciową oraz spójną osobowość dziecka.
Homoseksualizm. Nabyty czy wrodzony? A może jedno i drugie? Co zrobiłam nie tak? Co zrobiłem nie tak? – pytają rodzice dziecka, które swoim zachowaniem, słowami, pragnieniami wysyła sygnały, że nie umie być chłopcem – chociaż nim jest, nie chce być dziewczynką – chociaż nią jest. Jak odczytać te sygnały, jak na nie zareagować? Autorzy książki omawiają  problem prehomoseksualizmu – zaburzeń tożsamości płciowej oraz dezorientacji płciowej u dzieci.


Gdy twoje dziecko jest gejem
Plan uzdrowienia rodziny
Richard Cohen
 
Szczegóły:
ISBN: 978-83-7535-009-8
Rok wydania: 2009
Format: 128x200 mm
Stron: 240
Oprawa: miękka
Miejsce wydania: Kraków
Wydawnictwo: Wydawnictwo Światło-Życie
 
Opis:
Oto kolejna już w Wydawnictwie Światło-Życie publikacja Richarda Cohena – człowieka, który bywa postrzegany jako symbol nieugiętej i zwycięskiej walki z własną słabością przejawiającą się m.in. w skłonnościach homoseksualnych. Osobiste doświadczenie i nabyte umiejętności terapeutyczne pozwoliły mu opisać najpierw drogę, jaką przebył, by osiągnąć wewnętrzną wolność a następnie wypracowaną przez siebie metodę pomagania innym. Zawarł to w swej pierwszej książce Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu. Obecna książka jest również jego świadectwem, ale przede wszystkim swoistym poradnikiem – tym razem skierowanym do rodziców, którzy dowiadują się czy odkrywają, że ich dziecko wykazuje homoseksualne skłonności.
Przekonujący, autentyczny język oraz bardzo osobista forma, w jakiej R. Cohen zwraca się do czytelnika sprawia, że może się on poczuć ogarnięty troską i zrozumieniem oraz z zaufaniem przyjąć proponowane kierunki działania. Prowadzą one najpierw ku własnej przemianie każdego z rodziców, następnie do uzdrowienia relacji w rodzinie i w końcu do uzdrowienia w kontekście szerszej wspólnoty. Dana przez autora możliwość zrozumienia istoty i przyczyn homoseksualizmu oraz odkrycia bardzo konkretnej drogi wyjścia, poprzez bezwarunkową miłość – przywraca nadzieję na uzdrowienie całej rodziny, w której każdy stanie się dojrzały do tego, by bez lęku i w prawdzie być dla drugiego. Pełne zapału, wiary i mocy świadectwo autora i innych osób, które przywołuje w swej książce, dodaje odwagi w podjęciu tej długiej i niełatwej, ale możliwej do przejścia drogi.

Źródło okładki i opisu: wydawnictwo-oaza.pl - http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/gdy-twoje-dziecko-jest-gejem

Wstyd i utrata przywiązania
Praktyczne zastosowanie terapii reparatywnej
Joseph J. Nicolosi
 
Szczegóły:
Tytuł oryginalny: Shame and attachment loss. The Practical Work of Reparative Therapy
Tłumaczenie: Anna Jetkowska
Wstęp i redakcja merytoryczna: dr Elżbieta Galińska
Stron: 536
Format: 176x250
Wydanie I: 2011
ISBN: 978-83-924003-5-6

Opis:
Pierwsza w Polsce pozycja naukowa dotycząca psychoterapii reparacyjnej mężczyzn o orientacji homoseksualnej – terapii ukierunkowanej na zmianę tożsamości płciowej i rozwijanie potencjału heteroseksualnego.
Książka Nicolosiego, psychologa i psychoterapeuty, pokazuje praktykę psychoterapii niechcianego pociągu do tej samej płci (SSA - Same Sex Attraction). Wyjaśnia genezę homoseksualizmu biorąc pod uwagę czynniki biologiczne, teorie psychodynamiczne i elementy teorii systemowej. Wyróżnia typy homoseksualizmu męskiego sprzed fazy identyfikacji płciowej i po fazie identyfikacji płciowej. Opisuje w sposób wyczerpujący proces terapii reparatywnej, wypracowany w czasie 25 lat praktyki klinicznej z mężczyznami SSA.

Jest to pierwszy w Polsce, kompletny podręcznik dla psychoterapeutów, opisujący zarówno proces terapeutyczny jak i kształtowanie się pociągu do tej samej płci.
W pierwszej części książki opisany jest proces formowania się homoseksualizmu w rodzinie triadyczno-narcystycznej, druga część zawiera proces leczenia niechcianego homoseksualizmu, trzecia zaś przedstawia proces pracy z żalem jako etap zdrowienia i utrwalania nowych zachowań.

Dr Robert Perloff, były prezes Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, w Przedmowie do książki napisał:
Nicolosi, adwokat homoseksualnych mężczyzn i kobiet, którzy próbują pokonać swoje zainteresowanie tą samą płcią i osiągnąć spełnienie w związku heteroseksualnym, odważnie przeciwstawia się – niczym głos wołającego na pustyni – konserwatywnym psychologom, którzy utrzymują, że zmiana z homoseksualizmu na heteroseksualizm nie jest ani możliwa, ani wskazana.
Rozpowszechnianie jego poglądów jest pożądane i konieczne zarówno dla społeczeństwa, jak i samych gejów i lesbijek. Nie idzie o to, żeby jednoznacznie dowodzić, że dla wielu homoseksualistów heteroseksualizm jest lepszy niż homoseksualizm. Chodzi jedynie o to, że tego rodzaju poszukiwanie powinno być całkowicie dostępne dla osoby homoseksualnej, jeżeli tego sobie życzy.
Autor ma swój ogromny wkład w literaturę na temat seksualności przez to, że zaproponował, by jego rozsądne spojrzenie zostało rozważone przez gejów i lesbijki, uczonych zajmujących się tą dziedziną, zwykłych ludzi oraz psychoterapeutów – praktyków. Z jego śmiałymi i stanowczymi poglądami czytelnik powinien się zaznajomić dokładnie, czytając tę pozycję od początku do końca.
 
Źródło okładki i opisu: nicolosi.pl - http://nicolosi.pl

Bóg kocha homoseksualistów.
Teksty publikowane na łamach „Miłujcie się!”
 
Szczegóły:
Format: A5
Ilość stron: 160
Oprawa książki: miękka

Opis:
Homoseksualizm ma różne oblicza. Nie można wszystkich osób o skłonnościach homoseksualnych wrzucać do jednego worka, np. na podstawie relacji w mediach.
Pokazują one na ogół tylko jeden rodzaj homoseksualistów – mianowicie tych, którzy agresywnie domagają się „swoich praw”. Niniejsza książka zawiera zbiór artykułów dotyczących homoseksualizmu, opublikowanych wcześniej na łamach czasopisma „Miłujcie się!”. Autorzy zebranych tekstów starają się pokazać, że osoby ze skłonnościami homoseksualnymi mają prawo do otrzymania pomocy i taka pomoc może być im udzielona.
„Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej; dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełnienia woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji” (Katechizm Kościoła Katolickiego 2358).
Czym jest pociąg do osób tej samej płci? Czy skłonności homoseksualne są wrodzone? Czy można lub należy je leczyć? Czy Kościół potępia homoseksualistów? Na czym polega prawdziwa tolerancja? Na te i wiele innych pytań odpowiadają wybitni specjaliści: ks. prof. Dariusz Oko, dr Gerard J.M. van den Aardweg, dr Joseph J. Nicolosi (dołączona płyta zawiera nagranie wykładu wygłoszonego w Poznaniu w 2011 r.), dr Philip M. Sutton (nagranie wykładu na płycie), a przede wszystkim sami homoseksualiści, którzy dają świadectwo tego, jak odkryli miłość Boga.
Książka z płytą DVD - płyta zawiera filmowy zapis wykładów.
 

 
 
 
 
 
Koniecznie posłuchaj
 
 

 
 Twoje dziecko chodzi do szkoły?
Czy chcesz mieć pewność,
że bez Twojej wiedzy nie będzie uczestniczyć w zajęciach dotyczących m.in. edukacji seksualnej, równości, tolerancji, różnorodności?
Pobierz, wypełnij i złóż wniosek w szkole/przedszkolu - link

 
Dobrzy ludzie nie powinni
dopuścić swą bezczynnością,
aby triumfowało zło.
Benedykt XVI, Liban 2012
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pobierz, wydrukuj i rozdawaj:
 
# ulotkę ''In Vitro, pytania i odpowiedz''

# broszurę dotyczącą edukacji seksualnej typu B
(tzw. seks edukacji)
 
# broszurę zawierającą mocne argumenty przeciwko
szerzeniu homoideologii
 

 
„Przyszłość ludzkości idzie poprzez
rodzinę! Jest zatem rzeczą
nieodzowną i naglącą, aby każdy
człowiek dobrej woli zaangażował się
w sprawę ratowania i popierania
wartości i potrzeb rodziny.”
Jan Paweł II, Familiaris consortio, 86
 
„Pragnę wyrazić moje uznanie tym
wszystkim, którzy włączają się w dzieło
budowania «kultury życia» i w
poczuciu wielkiej odpowiedzialności
przed Bogiem, własnym sumieniem
i narodem bronią ludzkiego życia,
bronią godności małżeństwa i rodziny.”
Jan Paweł II, 16 X 2002
 

 
„Kościół powtarza swoje wielkie "tak"
dla godności i piękna małżeństwa jako
wiernego i płodnego wyrazu sojuszu
między mężczyzną a kobietą,
zaś "nie" dla takich filozofii, jak gender,
wynika z faktu, że wzajemność między
kobiecością a męskością jest wyrazem
piękna natury, jakiej pragnął Stwórca.”
Benedykt XVI, Watykan 19 I 2013
 

Kontakt:
kontakt.stopgender.pl@gmail.com
 

 
Hostowane na o12.pl