In vitro - fakty
 
 
 
 Materiał wykonany przez ordoiuris.pl
 
 

 
 
 

 
 
Całość poniższego materiału pochodzi ze strony pro-life.pl 


 
 
 

 
 
 
 

 
 
10 argumentów przeciwko in vitro

1. In vitro oddziela zapłodnienie od aktu małżeńskiego, który jest naturalną i przewidzianą przez Stwórcę metodą na poczęcie się nowego dziecka. Dlatego sztuczne zapłodnienie byłoby niemożliwe do zaakceptowania nawet w przypadku ominięcia innych jego negatywnych aspektów.

2. W związku z powyższym możliwe jest także poczęcie dziecka poza małżeństwem – np. przez osoby samotne czy pary homoseksualne. To, co przedstawia się zatem jako metodę pomocy rodzinie, w praktyce często staje się środkiem wsparcia dla zwolenników różnych „alternatywnych stylów życia”. Osobą, która najbardziej na tym traci jest dziecko, przychodzące na świat poza naturalną rodziną.

3. In vitro umożliwia narodziny dziecka posiadającego „trzech rodziców” – dawcę spermy, dawczynię komórki jajowej i nosicielkę. Nosicielka jest często traktowana przedmiotowo – jej ciało jest wynajmowane za opłatą. Jak zauważa Krzysztof Jankowiak na oaza.pl w USA sięga ona ok. 6 tysięcy dolarów). „Usługi” te są świadczone zazwyczaj przez kobiety biedne, niekiedy z trzeciego świata. Gdy nosicielka poczuje więź z dzieckiem, nie jest to brane pod uwagę i nie posiada ona do niego żadnych praw.

4. Metoda in vitro umożliwia daleko posuniętą selekcję genetyczną. Metody eugeniczne kojarzone z nazistowskimi Niemcami i zaniechane w cywilizowanym świecie powracają tylnymi drzwiami. Procedura in vitro umożliwia odpowiedni dobór dawcy plemników, tak aby zwiększyć szanse na odpowiednią płeć, kolor oczu, inteligencję i inne cechy dziecka.

5. Popularność metody in vitro jest przejawem dążenia do posiadania dziecka za wszelką cenę. Dziecko staje się tu przedmiotem, mówi się o „prawie” do jego „posiadania”, zapominając o jego człowieczeństwie. Embriony ludzkie są traktowane przez medyków przedmiotowo. Niekiedy się je zamraża lub prowadzi na nich eksperymenty.

6. W aktualnej praktyce in vitro łączy się z aborcją. Jak czytamy w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary Donum Vitae „ W zwyczajnej praktyce zapłodnienia w probówce, nie wszystkie embriony zostają przeniesione do łona matki; niektóre zostają zniszczone. Kościół, tak jak potępia dobrowolne przerywanie ciąży, również zabrania godzenia w życie tych istot ludzkich. Należy podnieść oskarżenie szczególnej wagi przeciw dobrowolnemu zniszczeniu embrionów ludzkich, uzyskiwanych w probówkach, dla wyłącznego celu badawczego, czy to przez sztuczne zapłodnienie, czy przez "podział bliźniaczy". Działając w ten sposób naukowiec zajmuje miejsce Boga, nawet jeśli nie jest tego świadomy, czyni się panem przeznaczenia innej istoty ludzkiej, o ile arbitralnie wybiera, kto ma żyć, a kogo skazać na śmierć, zabijając bezbronne istoty ludzkie”.

7. In vitro bywa przedstawiane jako metoda leczenia bezpłodności. Jest to oczywisty fałsz. To tylko metoda obejścia skutków niepłodności, pozostająca bez wpływu na niemożliwość spłodzenia dziecka normalną drogą. Co gorsza, gdy przeznacza się pieniądze na in vitro, to mniej środków pozostaje na prawdziwe leczenie niepłodności. Jak zauważa Janowski, ma to już miejsce w niektórych krajach Zachodu.

8. Wiele badań naukowych ukazuje, że dzieci poczęte metodą in vitro są częściej chore. Jak piszą Klemetti, Sevón, Gissler i Hemminki w medycznym piśmie „Pediatrics” (listopad 2006 r.) dzieci poczęte w wyniku in vitro są zazwyczaj zdrowe, jednak problemy zdrowotne występują u nich częściej, niż u pozostałych dzieci. Częstsze u nich są hospitalizacje, przypadki porażenia mózgowego, a także problemy rozwojowe i psychologiczne.

9. W warunkach publicznej, finansowanej z obowiązkowych składek służby zdrowia, legalizacja in vitro oznacza konieczność jego finansowania z pieniędzy obywateli, którzy się tej procedurze sprzeciwiają. Jest to sprzeczne z gwarantowaną przez art. 53 ust. 1 Konstytucji RP.

10. Przeciwko in vitro bezwzględnie opowiada się Kościół katolicki. To argument istotny dla katolików, ale także dla niewierzących, którzy uznają choćby autorytet Jana Pawła II – przeciwnika tej metody. Ponadto także świeccy etycy opowiadają się przeciwko in vitro. Przykładem jest tu filozof z Harvardu Michael Sandel, autor książki Przeciwko udoskonalaniu człowieka.
 

 
 

 
 
Głosy nauki
 
"„Techniki używane w czasie in vitro oraz innych metod sztucznego zapłodnienia powinny być traktowane jako potencjalnie teratogenne (powodujące wady płodu), a informacje na ten temat powinny być przekazywane lekarzom oraz opinii publicznej” - apelują naukowcy w czasopiśmie „Fertility &Sterility”
(R. Klemetti, M. Gissler, T. Sevón, S. Koivurova, A. Ritvanen, E. Hemminki, Children born after assisted fertilization have an increased rate of major congenital anomalies, w: ,,Fertility & Sterility®” Vol. 84, No. 5, November 2005, s. 1300-1307)
.
Pacjenci in vitro powinni być uświadamiani na temat zwiększonego ryzyka powikłań okołoporodowych” - czytamy w „Obstetrics&Gynecology”
(R. Jackson, K. Gibson, Y. Wu, M. Croughan, Perinatal Outcomes in Singletons Following In Ferti lization: A Meta−Analysis, w: “Obstetrics&Gynecology”, Vol. 103, no 3, March 2004)"
 
 
Jeszcze kilka wyników badań
 
"# Australijskie badania 4000 dzieci urodzonych między 1993 a 1997 r. wykazały, że wśród dzieci poczętych w sposób naturalny 4,2% ma wady wrodzone, natomiast wśród dzieci poczętych metodą in vitro - 9%. Odsetek dzieci obciążonych więcej niż jedną wadą wrodzoną w grupie kontrolnej wynosi 0,5%, natomiast wśród dzieci poczętych in vitro 1,6%
(M. Hansen, J. Kurinczuk, C. Bower, S. Webb, The risk of major birth defects after intracytoplasmic sperm injection and in-vitro fertilization, w: „The New England Journal of Medicine”, 2002 March 7; 346: 725–30)

# Metaanaliza 22 badań naukowych, w których dokonano porównania stanu zdrowia dzieci urodzonych w wyniku zastosowania metody in vitro i dzieci poczętych w sposób naturalny wykazała, że u tych pierwszych pochodzących z pojedynczej ciąży w porównaniu do grupy kontrolnej ryzyko względne urodzenia się przed 32 tygodniem ciąży wynosi - 3,27; urodzenia się przed 37 tygodniem - 2,04; bardzo niskiej masy urodzeniowej - 3,00; niskiej masy urodzeniowej - 1,7; urodzenia wskutek cesarskiego cięcia -1,54; przyjęcia na intensywny oddział opieki noworodkowej - 1,27; umieralności okołoporodowej 1,68.
(F.M. Helmerhorst, D. Perquin, D. Donker, M. Keirse, Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies, w: ,,BMJ”, 2004; 328; 261)

# Badania przeprowadzone na 20 000 pojedynczych ciąż kobiet, u których zapłodnienie nastąpiło metodą in vitro albo poprzez wprowadzenie plemnika do cytoplazmy komórki jajowej wykazały ponad czterokrotny wzrost ryzyka martwych urodzeń w porównaniu z kobietami, które zaszły w ciążę w sposób naturalny po innej terapii bezpłodności
(K. Wisborg, H.J. Ingerslev, T.B. Henriksen, IVF and stillbirth: a prospective follow-up study, w: „Human Reproduction”, 2010, vol. 25, No. 5, s.1312-1316).

# Badania przeprowadzone na 845 384 przypadkach ciąż zarejestrowanych w latach 1988-2002 w medycznym rejestrze urodzeń w Norwegii wykazały 6,3 razy większe ryzyko wystąpienia łożyska przodującego w pojedynczych ciążach powstałych w wyniku in vitrow stosunku do ciąż uzyskanych naturalnie.
(L.B. Romundstad, P.R. Romundstad, A. Sunde, V. von Düring, R. Skjaerven, L.J. Vatten, Increased risk of placenta previa in pregnancies following IVF/ICSI; a comparison of ART. And non-ART. Pregnancies in the same mother, w: „Human Reproduction” Vol. 21, No. 9, 2006, s.2353-2358)

# Z badań nad 1500 5-letnich dzieci z 5 krajów europejskich wynika, że w porównaniu z dziećmi poczętymi naturalnie u dzieci poczętych in vitro 1,8 razy częściej występowały poważne wady rozwojowe. Częściej zapadały one na choroby dziecięce (odpowiednio 77% i 57%), częściej przechodziły operacje chirurgiczne (odpowiednio 22% i 14%) i częściej były hospitalizowane (odpowiednio 28% i 20%)
(M. Bonduelle, U.-B.Wennerholm, A. Loft, B.C. Tarlatzis, C. Peters, S. Henriet, C. Mau, A Victorin Cederquist, A. Van Steirteghem, A. Balaska, J.R. Emberson, A.G. Sutcliffe, A multi-centre cohort study of the physical health of 5-year-old children conceived after intracytoplasmic sperm injection, in vitro fertilization and natural conception, w: ,,Human Reproduction”, Vol. 20, No. 2, 2005, s.413-419)

# „Działanie globalnego przemysłu [IVF] opiera się na założeniu, że daje on gwarancję bezpieczniejszych ciąż, ale wysoki poziom wskaźnika umieralności matek sugeruje, iż jest odwrotnie” - napisano w artykule wstępnym „BMJ”.
(S. Bewley, L. Foo, P. Braude, Editorial. Adverse outcomes from IVF, w: ,,British Medical Journal”, 2011; 342: d436)

# Szwedzkie badania oparte na zebranych w ciągu 25 lat zapisach ze wszystkich krajowych klinik wykazały, że ryzyko zapadalności na nowotwory u dzieci poczętych in vitro wynosi 1,42 w stosunku do występującego u dzieci poczętych naturalnie.
(O. Finnström, B. Källén, A. Lindam, E. Nilsson, K.-G. Nygren, P. Otterblad Olausson, Maternal and child outcome after in vitro fertilization - a review of 25 years of population-based data from Sweden, w: ,,Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica”, 90(2011), s. 494-500)

# Holenderskie badanie przeprowadzone na ponad 19 000 kobiet, które były poddane procedurze in vitro w latach 1983-95 oraz 6 000 kobiet z grupy porównawczej (kobiety ze zmniejszoną płodnością, nie poddane procedurze in vitro) wykazały, że w ciągu kolejnych 15 lat od poddania się in vitro może zwiększyć blisko czterokrotnie ryzyko zachorowania na raka jajnika. W grupie po in vitro standaryzowany wskaźnik zapadalności (SIR) wynosił 1,59 wobec 1,02 w grupie porównawczej. Zaś w okresie po 15 latach od wykonania in vitro SIR miał wartość 3,54, zaś  w grupie porównawczej (kobiet, które nie przeszły in vitro) 1,09.
(F.E. Leeuwen, H. Klip, T.M. Mooij et al., Risk of borderline and invasive ovarian tumours after ovarian stimulation for in vitro fertilization in a large Dutch cohort, w: ,,Human Reproduction” 2011, 26(12): 3456-3465)"


Fragmenty broszury „Wybrane prace naukowe dotyczace ryzyka zwiazanego z metodą in vitro” -
http://www.pro-life.pl/wp-content/uploads/2013/11/wybrane-prace-naukowe-dotyczace-ryzyka-zwiazanego-z-metodą-in-vitro.pdf
 


 
Koniecznie posłuchaj
 
 

 
 Twoje dziecko chodzi do szkoły?
Czy chcesz mieć pewność,
że bez Twojej wiedzy nie będzie uczestniczyć w zajęciach dotyczących m.in. edukacji seksualnej, równości, tolerancji, różnorodności?
Pobierz, wypełnij i złóż wniosek w szkole/przedszkolu - link

 
Dobrzy ludzie nie powinni
dopuścić swą bezczynnością,
aby triumfowało zło.
Benedykt XVI, Liban 2012
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pobierz, wydrukuj i rozdawaj:
 
# ulotkę ''In Vitro, pytania i odpowiedz''

# broszurę dotyczącą edukacji seksualnej typu B
(tzw. seks edukacji)
 
# broszurę zawierającą mocne argumenty przeciwko
szerzeniu homoideologii
 

 
„Przyszłość ludzkości idzie poprzez
rodzinę! Jest zatem rzeczą
nieodzowną i naglącą, aby każdy
człowiek dobrej woli zaangażował się
w sprawę ratowania i popierania
wartości i potrzeb rodziny.”
Jan Paweł II, Familiaris consortio, 86
 
„Pragnę wyrazić moje uznanie tym
wszystkim, którzy włączają się w dzieło
budowania «kultury życia» i w
poczuciu wielkiej odpowiedzialności
przed Bogiem, własnym sumieniem
i narodem bronią ludzkiego życia,
bronią godności małżeństwa i rodziny.”
Jan Paweł II, 16 X 2002
 

 
„Kościół powtarza swoje wielkie "tak"
dla godności i piękna małżeństwa jako
wiernego i płodnego wyrazu sojuszu
między mężczyzną a kobietą,
zaś "nie" dla takich filozofii, jak gender,
wynika z faktu, że wzajemność między
kobiecością a męskością jest wyrazem
piękna natury, jakiej pragnął Stwórca.”
Benedykt XVI, Watykan 19 I 2013
 

Kontakt:
kontakt.stopgender.pl@gmail.com
 

 
Hostowane na o12.pl